About

Om föreningen Ushirika

Hans och Kerstin Forsberg tillbringade åren 1971-73 och 1979-81 i Moshi, Tanzania. Där arbetade de på en Internationell skola, International School Moshi (ISM). Intill skolan stod ett stort modernt sjukhus färdigt i mars 1971. Lutherhjälpen var med och finansierade en tredjedel av byggnadskostnaden. 1971 behövdes läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, apotekare, patologer, barnläkare m.fl. från andra länder för att bygga upp detta undervisningssjukhus (KCMC). Alla yrkes-kompetenser kom ofta med sina familjer, unga och dedikerade i sin uppgift. Tanken var att sjukhuset så småningom skulle drivas av välutbildade tanzanier vilket sker idag, 2020. Alla barn som följde med sina föräldrar behövde gå i en skola så att de kunde fortsätta hemma i sina hemländer när de återvände, därför startades ISM.
1992 gjorde Hans och Kerstin ett återbesök i Tanzania tillsammans med sina barn. De fick då kontakt med Montessori Training Center och har sedan dess haft Montessori Training Center som bas för sina besök i Tanzania.

Idag är det en hel stadsdel runt sjukhuset med bostäder för studenter, små affärer instuititioner av olika slag. Undrar om de som fattade beslutet om att starta KCMC hade en aning om hur det skulle se ut 50 år senare?

Goda relationer

Våra liv består av många relationer.

Att under så lång tid ha fått vara i en relation med Montessori Training Center, deras lärare och våra stipendiater har verkligen gett en speciell utblick i världen.
2002 reste Hans och Kerstin tillsammans med sina vänner Bo och Margareta Rosborg och Lars och Birgit Eriksson till Moshi. Här fick vi alla sex tillsammans uppleva Tanzania och dess välkomnande människor. 
Vi besökte Montessori Training Center och vi upplevde tillsammans den drivkraft för samhällets utveckling vilket denna utbildning står för. Tillsammans bildade vi föreningen som har till uppgift att dela ut stipendier för utbildning och bidra med kunskap om landet Tanzania.


USHIRIKA wa NEEMA

är en kommunitet av lutherska kvinnliga diakoner. De kallar sig systrar. Tyska diakonissor från Augsburg hjälpte den Lutherska Kyrkan i Tanzania att starta denna kommunitet. Idag finns ca 70 kvinnor för vilka Ushirika wa Neema är deras hem. Många är högutbildade och har jobb inom skola, sjukvård, kyrka mm. Någon är hotelldirektör, en annan rektor, några arbetar som lärare i sydvästra Tanzania, några andra driver ett barnhem i byn Machame några mil bort och många arbetar med kommunitetens odlingar och djur. De driver sitt eget ekologiska jordbruk för att ha mat till alla. Alla inkomster går direkt in till hela kommuniteten.
2018 kunde Nyköpings församling ta emot Sister Elistaha, chef för kommuniteten och Sister Christina, rektor för montessoriutbildningen. Elistaha och Christina deltog dessutom i ett familjeläger kallat Korsvei där de inspirerade ungdomar med berättelser från sina egna ungdomsår. Ganska dramatiska berättelser.

         Tanzania är så mycket....

  • Välkomnande människor
  • Nyfikna barn som vill lära
  • Blommor i överflöd när det regnat
  • Blommande chakarandaträd i november
  • Ett fantastiskt djurliv
  • Idag närmare 60 miljoner människor (1971 - 15 miljoner)
  • Mineraler, tanzanite, guld, silver, naturgas
  • Fattigdom, föräldralösa barn,
  • En växande medelklass
  • Torka, för mycket regn, minskad glaciär på Kilimanjaro

Kilimanjaro