Gallery/Bilder

Vår historia

Föreningen Ushirika bildades 2006

av åtta personer som tillbringat lite olika lång tid i Tanzania. Alla var fascinerade av människors gästfrihet i detta land men samtidigt tagna av de otroliga svårigheter som många människor var tvungna att klara bara för sitt uppehälle. VI träffade unga människor som gärna ville utbilda sig till montessoriförskollärare för att sedan undervisa barn. Men om de inte hade någon som kunde betala vad utbildningen kostade så var det inte lätt att hitta rätt i livet. VI har sett att montessori-förskollärarutbildningen ger studenterna en stolthet och ett förhållningssätt till sig själva och sitt samhälle som bidrar till att göra världen lite bättre.

Copyright @ All Rights Reserved