Föreningen Ushirika

Välkommen till

Föreningen Ushirika 

Gör världen till en bättre plats att leva på  
- bidra till stipendier så att män och kvinnor kan utbildas till montessoriförskollärare i Tanzania. Genom sin utbildning får de arbete och kan försörja sig och sin familj. Som utbildad montessoriförskollärare har de en stolthet för att de har lärt sig både ett yrke och om sitt samhälle.

Vad gör vi i Föreningen Ushirika?


Vi delar ut stipendier till ett antal studenter som studerar i Montessori Training Center, Moshi, Tanzania.

En utbildning är något ingen kan ta ifrån dig, du bär den med dig införlivar den i dina erfarenheter och den får dig att tänka på nya sätt. De som får stipendierna är män och kvinnor som utan stipendiet inte skulle haft möjlighet att utbilda sig på grund av att familjen har otillräckligt med pengar. Många av våra stipendiater har inga föräldrar eller bara en och ofta flera syskon. Vi har regelbunden kontakt med utbildningens rektor vilket gör att vi vet hur det går för stipendiaterna och att de får jobb när de är klara efter två studieår.

Här skriver studenterna examensprov


Utbildningen börjar i januari och avslutas i november. 


Studenterna bor tillsammans på skolan. De är med och tar ansvar för varandra och sin miljö. Varje lördag städar de området, rensar ris och bönor som ska lagas till mat nästa vecka, tvättar sina kläder och städar logementen. När studenterna börjar ett nytt skolår får de en hemlig kompis. De ska försöka att hjälpa den hemliga kompisen men utan att den personen blir medveten om vem det är vilket gör att de måste vara omsorgsfulla mot alla kamrater. Det innebär att alla måste vara justa mot varandra. Under hela året sparar studenterna en liten, liten summa varje vecka så att de kan köpa presenter till den hemliga kompisen vid avslutningen. Studenterna kommer överens om hur mycket de tycker är rimligt att spara.

Montessori Training Center


Vi ska förändra världen - låt oss göra det tillsammans


är visionen för Montessori training Center

Copyright @ All Rights Reserved