20140918

Hej alla goda givare!

Föreningen Ushirika kommer att ha sitt årsmöte tisdag den 9 december kl. 17.00 i NK-villan i Nyköping. Efter årsmötet kl. 18.30 kommer f.d. Ambassadören i Tanzania Sten Rylander att berätta om hur Afrika vänder och om Tanzania och dess utmaningar  och möjligheter. Roligt om så många som möjligt kan komma.

Vad har hänt det sista året? Våra fyra stipendiater jobbar på för fullt och kommer att ta sin examen i november. Mer om dem kan vi rapportera på årsmötet eftersom Kerstin Forsberg kommer att resa till Moshi, Tanzania 14 oktober – 6 november. Hon kommer då att träffa våra studenter och även andra stipendiater som gått ut tidigare. Vi är särskilt glada för att Esther Mariki har valt att göra sitt andra år efter att ha varit hemma mitt sitt lilla barn Abigail under två år.

För nästa år, 2015,  har styrelsen bestämt att vi i nuläget sponsrar två nya stipendiater så att vi året därpå kan ha två stipendiater i första året och två i andra året. Om alla betalar sin medlemsavgift räcker det till ett stipenium. Påminnelse till dem som missat kommer att skickas ut. Övriga kostnader täcks av privata donationer.

Kerstin reser till Moshi 14 okt – 6 nov för att hjälpa två lärare som i januari kommer att starta den nya montessorigrundskolan i Moshi. Visserligen kommer skolan att starta med 5-6-åringar som så småningom byggs ut till grundskola år 1-7. Kanske kommer även ett fritids att kopplas till skolan. I starten handlar ju mycket om att skapa en värdegrund och rutiner så att skolans kvalitet kan upprätthållas. Material måste tillverkas och allt ska följa Tanzanias läroplan.

Föreningen har under våren läst i Tanzanias läroplaner som vi finner mycket bra. Vi har ställt oss några frågor som vi nu ska ställa samman och skicka till Tanzanias utbildningsdeparte-ment.

Fem Rotaryklubbar i Nyköping, Oxelösund och Trosa har ansökt om ett Global Fund projket för att bekosta inredningen i den nya skolan. Ett Global Fund projekt betyder att klubbarna samlar in en viss summa och sedan toppar Rotary International upp detta vilket då kan bli så mycket som 200 000 kr. Den summan täcker inredningen plus en del teknisk utrustning. Projektet innebär också samarbete med Rotaryklubben i Moshi.

Nyköpings församling har detta år bidragit med 100 000kr till skolbygget och kommer att 2015 bidra med lika mycket. Dessutom kommer en grupp om sex gymnasiekonfirmander och 3 ledare att besöka Lutherska kyrkan i Moshi med fokus på internationella frågor och mänskliga rättigheter utifrån kyrkans tro.

Om ni vill läsa några intressanta böcker om Afrika så har journalisten Erika Bjerström skrivit ”Det nya Afrika” och Sten Rylander ”Afrika vänder”. Erika Bjerström menar att svenska journalister missat 20 år av Afrikas utveckling. Intressant! Man anser nu att det lönar sig att investera i Afrika eftersom många länder på denna kontinent utvecklas väldigt snabbt.

Hälsningar från styrelsen genom
Kerstin Forsberg                                                                                                                            2014-09-16